Når nye produkter går til produksjon kan du få inntil
50% rabatt mot at du venter lenger på levering.